วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2554

ประเภทปืนยาว

M-16

ขนาดต่างๆปืนสั้น

รู้จัก BB GUN

   นี้คือปืน BB GUN เป็นปืนที่เรียนแบบของจิงได้อย่างเหมือนที่สุด เป็นของเล่นที่นิยมเล่นกันมากในกลุ่มวัยรุ่น ณ ขณะนี้ มีปืนให้เลือกเล่นหลายรุ่นหลายขนาด  ให้เลือกเล่น
เล่น BB GUN กันเถอะ